วิธีใช้ปุ่มคำสั่งฟังก์ชั่น F1-F12

คำอธิบายการใช้ปุ่มคีย์ลัด

F1  คือ ปุ่มลัดเข้าสู่คู่มือช่วยเหลือ
F2 คือ ถ้าปุ่มนี้อยู่บทเดสก์ท็อป คือการไฮด์ไลต์โฟลเดอร์
เพื่อเตรียมเปลี่ยนชื่อ
F3 คือ ปุ่มนี้ใช้เป็นทางลัดเข้าสู่ระบบ Search ของโปรแกรมต่างๆ
F4 คือ กดปุ่ม Alt+F4 คือการออกจากโปรแกรมที่กำลังใช้งาน
F5 คือ เมื่อกำลังท่องเว็บไซต์ กดปุ่มนี้เพื่อการ Refresh หน้าเว็บไซต์
F6 คือ ปุ่มที่เลื่อนใช้เคอร์เซอร์ ไปยัง Address Bar ขณะใช้งาน
เว็บบราว์เซอร์
F7 คือ กดปุ่มนี้เมื่ออยู่ใน ไมโครซอฟ เวิร์ด คือการเช็คระบบตรวจสอบคำผิด
F8 คือ ปุ่มลัดใช้เรียก Start Menu เวลาอยู่ ใน Safe Mode
F9 คือ ปุ่มลัดเข้าสู่ระบบวัดระยะของโปรแกรม Quark 5.0
F10 คือ กดปุ่ม Shift+F10 คือการทำงานเสมือนคุณกำลังคลิกขวาที่เมาส์
F11 คือ กดปุ่มนี้เพื่อการเรียกดูเบราว์เซอร์แบบ Full Screen
F12 คือ ใช้เป็นคำสั่ง Save as เมื่ออยู่ในโปรแกรม Microsoft Word

ดูรูปเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับ..